19 sierpnia 2019 |

#ZmianyKPC – rozpoczynamy kolejny cykl!

W związku z ogłoszeniem w dniu 6 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw, ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469) – z dniem 21 sierpnia 2019 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Niniejszym wpisem rozpoczynamy nowy cykl, w którym przybliżymy zakres wprowadzanych zmian.

 

Przede wszystkim, podwyższeniu ulegnie maksymalna wysokość wpisu sądowego do kwoty 200 000 zł – obecnie jest to 100 000 zł. Nastąpi także uzależnienie wysokości opłaty sądowej przy zawezwaniu do próby ugodowej od wartości przedmiotu sporu (w miejsce dotychczasowej opłaty stałej w wysokości 40 zł lub 300 zł).

 

Stosownie do nowych przepisów, w sprawach o wartości przedmiotu sporu do 20 000 zł. nowelizacja wprowadza opłaty stałe w zależności od progu tej wartości – od 30 do 1 000 zł.

 

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 zł należy uiścić opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł. W przypadku zatem, gdy wartość przedmiotu sprawy lub wartość przedmiotu zaskarżenia danej sprawy będzie wyższy niż 2 000 000 zł (aż do kwoty 4 000 000 zł), będzie trzeba uiścić wpis o wartości 5 % wartości roszczenia tj. proporcjonalnie od 100 000 do 200 000 zł. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu będzie równa lub wyższa niż 4 000 000 zł wpis wyniesie 200 000 zł.

 

W przypadku wniosku o zawezwanie do próby ugodowej zapłacimy piątą część opłaty, jaka pobrana byłaby w przypadku wniesienia pozwu.

 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r. Tym samym, w przypadku złożenia zawezwania do próby ugodowej albo pozwu przed dniem 21 sierpnia 2019 r. będzie możliwość skorzystania jeszcze z niższych opłat, zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Mogą Cię zainteresować: