23 grudnia 2020 | Edyta Sikorska-Gałecka |

ARTYKUŁ R.PR. EDYTY SIKORSKIEJ-GAŁECKIEJ – RAŻĄCO NISKA CENA

partner, head of claim management, radca prawny

O rażąco niskiej cenie możemy mówić m.in. w sytuacji, w której oczywistym jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie zamówienia za wskazaną cenę byłoby nieopłacalne lub gdy mając na uwadze zakres i przedmiot zamówienia, zaoferowana cena z przyczyn obiektywnych nie pozwoli na jego wykonanie bez poniesienia straty. Na łamach 188 numeru Monitora Zamówień Publicznych wyjaśniamy jak uregulowano kwestię rażąco niskiej ceny na gruncie nowej ustawy PZP.

 

Polecamy artykuł radcy prawnego Hoogells – Edyty Sikorskiej-Gałeckiej, która na co dzień wspiera wykonawców i zamawiających w zakresie prawa zamówień publicznych.

Mogą Cię zainteresować: