17 marca 2020 | Anna Oleksiewicz |

CORONAVIRUS ALERT ! dla branży budowlanej

wspólnik zarządzający, adwokat

16 marca 2020 r. to dzień rozpoczęcia tzw. „sezonu budowlanego” zgodnie z umowami o roboty budowlane realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Zamawiający publiczni muszą się jednak przygotować na falę roszczeń wykonawców w związku z epidemią COVID-19. Poniżej kluczowe informacje.

 

Ważne daty/ okoliczności, które Wykonawcy mogą wskazywać jako podstawy roszczeń:

 • 02 marca 2020 r. – ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wprowadzająca m.in. zasiłek dla rodziców dzieci do lat 8 w przypadku zamknięcia placówek oświatowych);
 • 11 marca 2020 r. – ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia światowej pandemii;
 • 13 marca 2020 r. – Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Możliwe podstawy kontraktowe roszczeń:

 • Subklauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne];
 • Subklauzula 19.1 [Siła wyższa].

 

Czy epidemia/pandemia może stanowić Siłę Wyższą w rozumieniu Subklauzuli 19.1 Warunków Kontraktu?

 

Obecna sytuacja epidemiologiczna, pomimo, że literalnie nie została wskazana jako przykład siły wyższej, wypełnia wszelkie przesłanki zakwalifikowania zdarzenia jako takiego w rozumieniu Subklauzuli 19.1:

 

 • stanowi okoliczność, na którą Strona nie ma wpływu;
 • przeciwko tej okoliczności Strona nie mogła się w racjonalny sposób zabezpieczyć przed zawarciem kontraktu;
 • okoliczności tej Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć;
 • okoliczności tej nie można uznać za wywołaną w znaczący sposób przez drugą stronę.


Terminy na złożenie powiadomienia o roszczeniu:

 • 25 marca 2020 r. (14 dni od dnia 11 marca 2020 r., kiedy to WHO ogłosiło międzynarodową pandemię);
 • 30 marca 2020 r. (28 dni od 02 marca 2020 r. w przypadku powoływania się na okoliczność wynikającą z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych);
 • 10 kwietnia 2020 r. (28 dni od 13 marca 2020 r. w przypadku powoływania się na okoliczność wynikającą z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego).

Mogą Cię zainteresować: