18 marca 2020 |

E-learning sposobem na zatrzymanie czesnego w niepublicznych przedszkolach, szkołach i żłobkach.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., szkoły, przedszkola i żłobki, w tym placówki niepubliczne, zmuszone zostały do zaprzestania świadczenia swoich usług w sposób stacjonarny.

 

Powyższe nie oznacza jednak, że placówki te nie mogą realizować celów i zadań określonych w przepisach regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych w postaci nauczania e-learning.

 

E-learning jest nie tylko pożądanym sposobem nauczania, do którego świadczenia przekonuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale również możliwością kontynuowania działań edukacyjnych, rozwojowych i wychowawczych zgodnie z celami, przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, jak również stosownie do treści umów o świadczenie usług edukacyjnych.

 

Niezależnie od świadczenia usług edukacyjnych w formie e-learning, szkoły w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, utrzymują również ciągłość swojego funkcjonowania, zapewniając rodzicom uczniów, wykonanie obowiązku szkolnego, o którym mowa w art. 35 i art. 40 Prawa oświatowego. Podobnie funkcjonują przedszkola w zakresie zapewnienia wykonania przez rodziców obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka, wynikającego z art. 31 ust. 4 i art. 33 Prawa oświatowego.

Mogą Cię zainteresować: