30 kwietnia 2020 |

Wznowienie pracy KIO w świetle projektu Tarczy 3.0

W dniu 28 kwietnia 2020 r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja o wznowieniu prac Krajowej Izby Odwoławczej w dotychczasowym trybie. Wznowienie prac (w tym również w zakresie prowadzenia rozpraw i orzekania) miałoby nastąpić po wejściu w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, której projekt 28 kwietnia 2020 r. pojawił się na stronach sejmowych (druk nr 344). Projekt ten w art. 43 pkt 16 zakłada uchylenie, wprowadzonego ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, artykułu 15zzs zawieszającego bieg terminów sądowych i procesowych. W komunikacie nie przedstawiono informacji o dalszych losach planowanego wznowienia orzekania tylko na podstawie stanowisk pisemnych, o czym pisaliśmy tutaj.

 

Zarówno w projekcie ustawy, jak i w komunikacie na stronie UZP, brak informacji o innych deklarowanych przez rząd zmianach w zakresie zamówień publicznych, o których pisaliśmy pod tym linkiem. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się informacja, że rząd pracuje nad projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (jednym ze słów kluczowych dla tego projektu są „zamówienia publiczne”), wobec czego realizacji rządowych obietnic należy spodziewać się dopiero w późniejszym terminie.

Mogą Cię zainteresować: