Analiza dla podmiotu z sektora chemicznego

Rozległa analiza dla podmiotu z sektora chemicznego w zakresie możliwości procedowania zmiany kwalifikacji określonego elementu jako jednolitej części wód powierzchniowych oraz w zakresie możliwości łączenia różnych strumieni ścieków, wymagająca dogłębnego rozważenia przepisów ustawy Prawo wodne. Wymagana była również analiza w zakresie zmiany przepisów tej ustawy wobec wprowadzenia nowego aktu prawnego z początkiem 2018 roku oraz prześledzenia działań administracji rządowej w przedmiocie konkretnych planów gospodarowania wodami oraz przygotowywania klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych. Analiza uwzględniała okoliczności dotyczące przekształceń w ramach zakładu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności w zakresie ścieków przemysłowych.