Opinia prawna w przedmiocie zakresu i sposobów działania organizacji odzysku opakowań

Przygotowanie opinii prawnej w przedmiocie zakresu i sposobów działania organizacji odzysku opakowań przy uwzględnieniu nałożonych na taki podmiot obowiązków, możliwych form prowadzenia działalności, pełnionych zadań na tle przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w szczególności w zakresie wypełniania obowiązków w zakresie odzysku opakowań na rzecz innych podmiotów oraz sprawozdawczości. Opinia odnosiła się również do możliwości działania i współpracy z podmiotami wykonującymi obowiązek w zakresie odzysku za pośrednictwem organizacji, przy wykorzystaniu przez organizację środków porozumiewania się na odległość oraz elektronicznych form dokumentacji.