Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

W tym roku ma wejść w życie ważna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Jej głównym celem jest przyśpieszenie rozpoznawania spraw w postępowaniu cywilnym.

 

Co się zmieni?

 

  • Wprowadzona zostanie zasada jednej rozprawy w sprawie. W przypadku, gdy trwać będzie dłużej niż jeden dzień – terminy mają być wyznaczane dzień po dniu.
  • W sporach pomiędzy przedsiębiorczymi zastosowanie znajdzie procedura gospodarcza, która w założeniu kończyć się powinna w ciągu sześciu miesięcy.
  • Pojawią się uproszczenia w sporach z udziałem konsumentów – pozwy przeciwko przedsiębiorcom będą mogły być składane w sądzie właściwym według miejsca zamieszkania konsumenta. Pozwy przeciwko konsumentom, przedsiębiorcy będą składali w sądzie właściwym według miejsca zamieszkania pozwanego.

Chociaż zmiany z założenia należy oceniać pozytywnie, w praktyce pojawiają się liczne głosy wskazujące, że nowelizacja nie niesie za sobą głębokiej reformy systemowej, która miałaby na celu radykalne uproszczenie i unowocześnienie procedury cywilnej.

 

Kliknij po więcej informacji.