Bezpłatne udostępnianie dokumentacji medycznej – zmiany

W związku ze zmienioną z dniem 4 maja 2019 r. Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zmieniły się zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentom.

 

Co się zmieniło?

 

Nowe przepisy wskazują, że pierwsza kopia dokumentacji medycznej musi być udostępniana pacjentowi za darmo. Problem pojawił się gdy z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej wystąpił pełnomocnik upoważniony przez pacjenta. Placówki medyczne miały wątpliwość, czy dokumentacja udostępniona pełnomocnikowi ma być uznana jako pierwszy darmowy egzemplarz dokumentacji medycznej, czy należy udostępnić go pełnomocnikowi odpłatnie.

 

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia zmiany dokonane w ww. Ustawie mają gwarantować pacjentowi bezpłatne udostępnienie pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Tym samym nie ma znaczenia, czy o udostępnienie dokumentacji medycznej występuje pacjent osobiście, czy też osoba przez niego upoważniona. Nie ma również znaczenia przy wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, czy pełnomocnictwo opiera się na upoważnieniu, o którym mowa w Ustawie, czy na pełnomocnictwie regulowanym w Kodeksie cywilnym.

 

Kryterium decydującym przy wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej jest czy pacjent korzysta z dostępu do dokumentacji po raz pierwszy.

 

Przeczytaj więcej na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Projekt propozycji porozumienia pomiędzy generalnymi wykonawcami a projektantami

Porozumienie pomiędzy generalnymi wykonawcami i projektantami – ważny krok do identyfikacji problemów występujących w trakcie współpracy i usystematyzowania wzajemnych oczekiwań.

 

Co się wydarzyło?

 

Podczas spotkania generalnych wykonawców i projektantów w ramach modelu „Projektuj i buduj” omawiano koncepcję wzoru ww. porozumienia o współpracy pomiędzy GW, a projektantami. Projekt opracowano w ramach komitetu projektowego Polskiego Kongresu Drogowego.

 

Mec. Anna Oleksiewicz oraz mec. Łukasz Kotarba wsparli jednego z Klientów Kancelarii – firmę projektową – w przygotowaniu uwag do projektu propozycji porozumienia.

 

Mamy nadzieję, że porozumienie przyniesie wymierne rezultaty i przyczyni się do skutecznego rozwiązywania problemów na linii generalni wykonawcy-projektanci.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat projektu porozumienia.

Przesunięcie elektronizacji zamówień publicznych poniżej progów UE

4 lipca br. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie obowiązek elektronizacji zamówień dot. postępowań, w których wartość zamówienia jest szacowana powyżej progów unijnych.

 

Co się zmieni?

 

Dojdzie do przesunięcia w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień – z dnia 1 stycznia 2020 r na dzień 1 stycznia 2021 r. Chodzi o postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych.

 

Kolejno – uchwalona ustawa trafi do rozpatrzenia przez Senat. Dowiedz się więcej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.