Zespół Hoogells rośnie w siłę

W październiku do grona prawników kancelarii dołączyła adwokat Agnieszka Borawska. Agnieszka wspiera zespół claim management przy obsłudze projektów infrastrukturalnych.

 

Agnieszka Borawska specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, obrotu nieruchomościami oraz w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Ponadto specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie postępowań sądowych, administracyjnych, w tym sporów powstałych w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

 

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze procesu likwidacji szkód majątkowych na rzecz spółek prawa handlowego, w szczególności podmiotów świadczących usługi leasingu.