Jak stosować klauzule waloryzacyjne – artykuł w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita

Klauzule waloryzacyjne budzą wiele emocji wśród uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rynku infrastruktury. Wprowadzenie w ramach nowej ustawy o PZP, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. stosowania przez zamawiających w umowach o roboty budowlane klauzul waloryzacyjnych należy uznać za krok w dobrym kierunku. A jak po roku stosowania tej ustawy wygląda praktyka poszczególnych zamawiających i jak w tym kontekście kształtują się rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej?

 

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita kwestię klauzul waloryzacyjnych w praktyce przybliżają Michał Wojciechowski, adwokat, head of public procurement oraz Bolesław Szyłkajtis, adwokat, head of infrastructure w Hoogells.

 

Zapraszamy do dzisiejszego wydania dziennika Rzeczpospolita oraz lektury artykułu: CZYTAJ