Kolejny odcinek Via Carpatia z udziałem Hoogells

Kolejny odcinek Via Carpatia z udziałem kancelarii Hoogells!

 

S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19 oraz na odcinku węzeł Bielsk Podlaski zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem), to najnowsza inwestycja infrastrukturalna w portfolio Hoogells.

 

Nasi prawnicy wspierają Inżyniera Kontraktu, którym w tej inwestycji jest firma inżynierska DTŚ S.A. Funkcją DTŚ S.A. jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem.

 

DNA projektu:

  • wartość inwestycji – 325,98 mln PLN
  • lata realizacji 2022-2024
  • inwestycja realizowana w systemie Projektuj i buduj
  • 9 km – długość odcinka
  • 2 węzły drogowe (Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód)
  • 7 wiaduktów
  • 2 przejścia dla zwierząt
  • 7 przepustów ekologicznych (dla małych zwierząt i płazów)
  • 1 Obwód Utrzymania Drogowego

 

Po stronie Hoogells nadzór nad projektem realizuje Edyta Sikorska – Gałecka – gratulujemy i życzymy powodzenia!

Hoogells na LNG w Świnoujściu

Mec. Anna Oleksiewicz ma przyjemność wspierać Inżyniera Kontraktu w toku realizacji nadzoru nad rozbudową Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

 

W ramach projektu zrealizowana będzie budowa trzeciego zbiornika do magazynowania procesowego LNG, budowa nowego nabrzeża wraz ze stanowiskiem do rozładunku i załadunku LNG na statki, budowa systemu załadunku LNG na cysterny kolejowe, a także nastąpi rozbudowa istniejącego systemu regazyfikacyjnego.

 

Całkowita wartość projektu szacowana jest na ponad 1 mld zł.

Korzystny wyrok KIO dla Klienta Kancelarii

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła zarzuty naszego Klienta ZBM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część 2” m.in. dotyczące skonstruowania warunku udziału w postępowaniu w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

 

Mec. Agnieszka Dudko-Romańczuk reprezentująca ZBM S.A. przekonała Izbę, że wymaganie, aby wykonawca i inspektor nadzoru robót w branży inżynieryjnej mostowej legitymowali się wyłącznie doświadczeniem w zakresie drogowych obiektów mostowych stalowych jest nieproporcjonalne i nieadekwatne do przedmiotu zamówienia. Wymaganie to nie uwzględnia faktu, że w okresie ostatnich 10 lat drogowe obiekty mostowe były realizowane głównie w technologii zespolonej, co powoduje, iż krąg ewentualnych wykonawców spełniających warunki będzie bardzo ograniczony.

 

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zamawiającemu wprowadzenie zmiany w SIWZ polegającej na dopuszczeniu także obiektów stalowo-zespolonych wskazując, że obowiązkiem zamawiającego przy kształtowaniu wymagań stawianych wykonawcom jest nie tylko odniesienie do przedmiotu zamówienia, ale też ocena sytuacji rynkowej (wyrok KIO 3306/20).