Kolejny odcinek Via Carpatia z udziałem Hoogells

Kolejny odcinek Via Carpatia z udziałem kancelarii Hoogells!

 

S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19 oraz na odcinku węzeł Bielsk Podlaski zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem), to najnowsza inwestycja infrastrukturalna w portfolio Hoogells.

 

Nasi prawnicy wspierają Inżyniera Kontraktu, którym w tej inwestycji jest firma inżynierska DTŚ S.A. Funkcją DTŚ S.A. jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem.

 

DNA projektu:

  • wartość inwestycji – 325,98 mln PLN
  • lata realizacji 2022-2024
  • inwestycja realizowana w systemie Projektuj i buduj
  • 9 km – długość odcinka
  • 2 węzły drogowe (Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód)
  • 7 wiaduktów
  • 2 przejścia dla zwierząt
  • 7 przepustów ekologicznych (dla małych zwierząt i płazów)
  • 1 Obwód Utrzymania Drogowego

 

Po stronie Hoogells nadzór nad projektem realizuje Edyta Sikorska – Gałecka – gratulujemy i życzymy powodzenia!

Opracowanie i wdrożenie autorskiej procedury samooczyszczenia (self-cleaning)

Zespół Hoogells opracował i wdrożył u Klienta, lidera branży budowlanej, autorską procedurę samooczyszczenia (self-cleaning), odpowiadającą nowym wymaganiom, wprowadzonym na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku.

 

W ramach samooczyszczenia wprowadzone zostały nowe regulacje wewnętrzne określające zasady przygotowywania ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z uwzględnieniem stałego nadzoru każdego etapu prac, prowadzonego przez specjalnie utworzoną wewnętrzną jednostkę organizacyjną. Podjęto także szereg innych czynności mających na celu zapewnienie zamawiających o najwyższym stopniu rzetelności wykonawcy.

 

Wsparcie prawne z ramienia kancelarii Hoogells zapewnili r.pr. Edyta Sikorska-Gałecka – w zakresie aspektów dot. zamówień publicznych, a także adw. Paweł Siwy – w zakresie aspektów korporacyjnych i wdrożenia procedur wewnętrznych.

Artykuł r.pr. Edyty Sikorskiej-Gałeckiej – Elementy umowy o zamówienie publiczne

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego Edyty Sikorskiej-Gałeckiej, opublikowanym w numerze 1 (189) Monitor Zamówień Publicznych Wydawnictwa Forum Media Polska Sp. z o.o.

 

Publikacja przybliża warunki, jakim w świetle nowego prawa zamówień publicznych muszą odpowiadać postanowienia umów o wykonanie zamówienia publicznego, których treść w praktyce kreują zamawiający.